TAALVOORNU

Geloven zonder cliché's...  

Eigentijdse taal

TaalvoorNu wil kerken helpen om het geloof te verwoorden zonder daarbij te vervallen in gemeenplaatsen. Geen uitdrukkingen meer als: "God eren, loven en prijzen in het leven van elke dag", maar frisse, niet verhullende taal die past bij een creatieve Heer. 

Herken je dit in je kerk: De liturgie is opgesteld in u-vorm (We waren toch een gezin?), de woorden zijn zakelijk en afstandelijk of vol archaïsche taal. De mededelingen in de kerkdienst  staan bol van Kanaänwoorden en niemand die het op lijkt te vallen? Het is vermakelijk voor intimi, maar naar de gasten toe zou je je eigenlijk schamen. 

Wil jij helpen je kerk te ontdoen van exclusieve of passieve taal die mensen eerder uitsluit dan verder brengt? Stuur een mail naar info@taalvoornu.nl. Wij kunnen je kerkelijke communicatiemateriaal voor je doorlichten, de cliché's op zondag helpen verminderen en een bewustwordingsproces op gang brengen waardoor het geloof weer actief en oprecht verwoord kan worden.