TaalvoorNu

Geloven zonder cliché's...  

Eigentijdse taal

Een kerk die functioneert zoals God het heeft bedoeld, is een wonder. Mensen met heel verschillende achtergronden, interesses en groeipatronen vormen samen een eenheid. Ze groeien in discipelschap als ze onder 'het Woord' zijn. 

Hoewel al die mensen ook hun eigen taalvoorkeuren hebben, kan het toch zinnig zijn om eens heel bewust na te denken over de taal in de kerk. 

Het kan helpen om eens door te lichten of terminologie en theologie nog met elkaar overeenkomen. 


TaalvoorNu kan helpen om het geloof te verwoorden zonder daarbij te vervallen in kerktaal. 

Het is mogelijk over God te spreken in frisse, niet verhullende taal die past bij een creatieve Heer. 

Wil jij helpen je kerk te ontdoen van overtollige, verhullende of passieve woorden? 

Stuur een mail naar info@taalvoornu.nl. Wij kunnen je  helpen een bewustwordingsproces op gang te brengen waardoor het spreken over God ons weer gaat verwonderen.